وبسایت بیمارستان شهید منصور عارفیان

قوانین بستری


  • لطفاً هنگام مراجعه به پذیرش بستری دفترچه بیمه، شناسنامه و یا کارت شناسائی معتبر و عکسدار همراه داشته و ارائه فرمائید.
  • در صورتی که سابقه بستری در این مرکز را دارید به پذیرش اطلاع دهید.
  • ارائه اطلاعات لازم در خصوص تشکیل پرونده ضروری است.
  • حضور والدین (پدر یا جد پدری) برای بیماران زیر 18 سال لازم است.
  • مجوز صدور کارت برای همراه بیمار فقط با نظر پزشک معالج میباشد.
  • برای بیماران نیروهای مسلح ارائه اصل دفترچه معتبر عکسدار و فتوکپی آن جهت صدور معرفینامه الزامیست.
  • در مورد موسسات بیماران طرف قرارداد همراه داشتن معرفینامه جهت بستری ضروری است. (در موارد اورژانسی ارائه کارت شناسائی معتبر و دفترچه بیمه کافی است و همراه بیمار موظف است ظرف 24 ساعت معرفینامه ارائه نماید.)
  • دستور بستری پزشک معالجبه منزلی وجود تخت خالی در بخش مربوطه نیست و بعضاً به دلیل کمبود تخت بستری برای مدت کوتاهی به تعویق بیفتد.ولی سعی خواهد شددر همان تاریخ بر حسب رعایت نوبت اولویت بستری شوید.


برچسب ها: قوانین بستری